ISOLLAT 02 – ÜNİVERSAL - Minimum ısı iletkenlik katsayısına ve geniş sıcaklık bandına sahip olan ısı yalıtım malzemesidir. Isı iletken sıcaklığı +150ºC (pik modunda +170 ºC)’ye ulaşmaktadır. Boru hatları, sanayi tesisleri, kazan ve depolama ekipmanların kaplaması ve ısı yalıtımı için kullanılmaktadır. Yanıcılık grubu – A Sınıfı (yanmaz)