ISOLLAT 02 – Endüstriyel sıvı ısı yalıtım kaplaması (maks. +150 ºС)
Minimum ısı iletkenlik katsayısına (yüksek derece mikrosfer dolum nedeyinle), geniş sıcaklık aralıklı uygulamalara sahip olan ısı yalıtım malzemesidir. Ürün sürekli  çalışma sıcaklığı -60ºС ile +150ºС(Pik+170ºС ) arasındadır. Pik modunda +170ºС ulaşmakta olan boru hattı, sanayi, kazan ve depolama ekipmanların kaplaması için kullanılmaktadır.